Bagerens Egen Indkøbsforening, BEI

 

BEI - en uundværlig del af dagligdagen

 

 

Som medlem af BKD er du automatisk også medlem af Bagernes Egen Indkøbsforening, eller BEI, som den hedder i daglig tale. Foreningen blev stiftet i 1987 med det formål, på medlemmernes vegne, at indgå fordelagtige økonomiske aftaler med leverandører af produkter til branchen.

Resultatet er blevet, at der med seort set alle betydende leverandører indenfor branchen er indgået en samarbejdsaftale, der betyder at medlemmer af BEI modtager en ekstra rabat eller bonus udover den, det enkelte medlem i øvrigt kan opnå.

De ekstra rabatter og bonusbeløb indbetales løbende til BEI og indsættes direkte på en konto oprettet i hvert medlems navn.

Kontoen vokser år for år og bliver stående, til man sælger/afhænder sin forretning. På det tidspunkt kan der let være et indestående på flere hundredetusinde kroner.

 

BEI har egne mærkevarer

Som selvstændig bager- og konditormestre er det vigtigt, at skille sig ud fra konkurrenterne, som typisk er industrien og supermarkederne.

Det skal selvfølgelig først og fremmest ske ved at produceret brød og kager af højeste kvalitet. Men det kan også ske ved at differentiere sig på f.eks. de handelsvarer, der sælges i butikken.

Som medlem af BEI har man mulighed for at sælge ”egne” mærkevarer. Bagermesterens Kaffe og Bagerfruens Marmelade kan således kun forhandles af medlemmer af BEI og BKD.

Samme produkt findes simpelthen ikke i supermarkedet og prissammenligning er derfor ikke mulig.

 

Kontoen forrentes

Hvert år på foreningens generalforsamling beslutter medlemmerne, efter indstilling fra bestyrelsen, den forrentning som fondskontierne skal tilskrives. Forrentningen er skattefri, så længe den ikke overstiger til gældende diskontosats.

 

Lån til markedstes bedste rente

Med et indestående på 35.000 kroner - eller mere – på sin fondskonto kan man, med sikkerhed i denne, låne minimum 25.000 kroner til en af markedets laveste rentesatser. Naturligvis uden at skulle oplyse, hvad pengene skal bruges til.

Det skyldes, at samtidig med at lånet forrentes med en rentesats beregnet som diskontoen plus 4 pct., så forrentes det fulde indestående på fondskontoen med samme diskontosats, så den årlige nettorente er alene tillægget på de 4 pct.

Det fås ikke meget billigere.

 

Gennemfakturering giver fordele 

BEI har også en gennemfaktureringsaftale med en række leverandører. Det betyder, at BKD, mod en ekstra god rabat- eller bonusaftale, garanterer den enkelte leverandør, at denne få sine penge for en leveret vare til et medlem. PÅ den måde har BEI sikret sig nogle af markedets bedste rabataftaler.

Medlemslogin

Brugernavn:
Password: