Branchekode

Egenkontrol hos bageren, konditoren og chokolademageren

Formålet med egenkontrol er at medvirke til at sikre, at virksomhedens produkter ikke udgør en risiko for menneskers sundhed, og at fødevarelovgivningen i øvrigt overholdes. 

Egenkontrollen tilrettelægges efter følgende principper:

 • Vurdering af risici
 • Identifikation og styring af kritiske kontrolpunkter
 • Overvågningsprocedurer
 • Løsning af problemer
 • Revision

Egenkontrollen omfatter råvarer, produktion, færdigvarer, vedligeholdelse, rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne. Dermed sikres det, at samtlige aktiviteter overvejes, når virksomheden tilrettelægger sin egenkontrol.

BKD’s branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere

Branchekoden er retningslinje for god hygiejnepraksis og anbefaling af produktionsforhold, der er målrettet branchen og hjælper den enkelte virksomhed med at overholde reglerne i Fødevarelovgivningen.

Branchekoden omfatter typiske elementer og processorer inden for branchen, f.eks. i form af procesbeskrivelser samt en angivelse af, hvorledes relevant lovkrav overholdes i praksis.

Den indeholder specifikke og brancherelaterede anvisninger på, hvordan en typisk bageri-, konditori- eller chokoladevirksomhed kan opfylde de relevante lovkrav. Den indeholder desuden eksempler på kritiske kontrolpunkter, overvågningsprocedurer og fejlhåndtering. Branchekoden kan således være en hjælp til virksomheden til at sikre sig, at reglerne overholdes. Branchekoden er ikke et egenkontrolprogram i sig selv, men den angiver rammerne for, hvorledes egenkontrolprogrammet bliver udarbejdet.

Egenkontrolprogram

På basis af branchekoden udarbejdes et egentligt egenkontrolprogram for den enkelte virksomhed. Her er det nødvendigt at sikre sig, at samtlige aktiviteter overvejes, når egenkontrollen tilrettelæggelsen.

Som udgangspunkt skal kritiske kontrolpunkter identificeres, og der skal fastlægges kritiske grænser herfor samt oprettes effektive overvågningsprocedurer. Derudover skal fastlægges korrigerende handlinger, hvis det ved overvågningen viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er under kontrol. Og endelig skal der udfærdiges dokumenter og føres registrer, der dokumenterer, at foranstaltningerne fungerer effektivt.

Hvis der ændres ved produktet, processen eller ethvert andet trin, skal virksomheden tage procedurer op til revision og foretage de nødvendige ændringer. Dette gælder også, hvis lovgivningen ændres.

Fremtidssikret branchekode

Ved at tilmelde sig BKD’s branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere er du/I fremtidssikret, idet vi hele tiden overvåger fødevarelovgivningen og tilpasser branchekoden herefter. Endvidere arbejder vi fortløbende på at gøre branchekoden og derved egenkontrollen i den enkelte virksomhed så enkel som overhovedet mulig.

Via tilslutning får den enkelte bager, konditor eller chokolademager oprettet sit eget egenkontrolprogram efter de retningslinjer, der ligger bag BKD’s branchekode. 

BKD’s rådgivningsteam giver bistand og hjælper den enkelte virksomhed i opstarten af egenkontrollen og ved den årlige obligatoriske revidering. Løbende support er efterfølgende indeholdt i henholdsvis oprettelsesprisen og prisen for den lovpligtige årlige revidering.

Ønsker du uddybende information, er du velkommen til at kontakte BKD’s rådgivningsteam på branchekode@bkd.dk eller telefon 32630400.

   Nyheder

   • Landsmøde 2024

    Landsmøde 2024

    BKD afholder Landsmøde 2024: Vi har tidligere indkaldt til Landsmødet, der i år afvikles mandag den 18. marts kl. 17.00 i forbindelse med FoodExpo 2024 i MCH. Valg til formand Fristen for indsendelse af forslag samt anmeldelse af kandidater til formandsposten og/eller bestyrelsen er nu udløbet, og vi kan meddele, at der ikke er indkommet…

   • Medlems-nyhedsbrev (uge 9 – 2024)

    Medlems-nyhedsbrev (uge 9 – 2024)

    Har du styr på ferien? Forbered dig på forårets helligdage. Læs om medarbejdernes ret til hovedferie og andre ferieregler, du skal kende. I dette nyhedsbrev kan du også læse om, hvad BKD’s rådgivningsfunktion går rundt og laver. Og det er faktisk ikke så lidt. God læselyst.

   • Altid klar til rådgivning

    Altid klar til rådgivning

    Fødevarechef i BKD, Henrik Jellev Madsen giver her en årsstatus på et travlt 2023 i bageriernes og konditoriernes tjeneste. Her tænkes både på den konkrete hjælp, og lobbyismen ift lovgivere og embedsværket, en lobbyisme, som indvirker positivt på de overordnede love og spilleregler, vi skal efterleve i branchen.