Privatlivspolitik

BKD

Privatlivspolitik

For mere information kontakt BKD’s administrationschef, Hanne Vilbrand

Send e-mail

hv@bkd.dk

Senest opdateret: September, 2023

Privatlivspolitik for Bager- &
Konditormestre i Danmark (BKD)

Bager- & Konditormestre i Danmark (BKD) er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

I privatlivspolitikken kan du læse om de formål, BKD behandler personoplysninger på baggrund af; hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager; samt hvilke rettigheder de personer, oplysningerne vedrører, har. Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen.

A) Når du bruger vores hjemmeside, www.bkd.dk, indsamler vi følgende personoplysninger

Formål: Medlemsservice, optimering af hjemmesiden samt indsamling af viden/statistik om brug af vores ydelser.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi? Via www.bkd.dk indsamler vi oplysninger om medlemsnummer, IP-adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation, nyhedsbrevs- og arrangementstilmeldinger (navne, e-mailadresser, telefonnummer og fysiske adresser).

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af
databeskyttelsesforordningens artikler:
6, stk. 1, litra a (samtykke): Cookies; b (behandling baseret på aftale): Udsendelse af nyhedsbreve, da dette er en del af BKD’s forpligtelser over for medlemmer.

Opbevaring af personoplysninger:

 • Personoplysninger om medlemmer – indsamlet via hjemmesiden – opbevares enten indtil ønskede services, fx nyhedsbrevstilmeldinger frameldes, eller indtil medlemmet ophører med at være medlem af BKD.
 • Personoplysninger om ikke-medlemmer opbevares enten indtil ønskede services, fx
  nyhedsbrevstilmeldinger frameldes, eller formålet med behandling er ophørt.

Personoplysninger videregives ikke.

B) Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i BKD

Formål: Tegning af medlemskab.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi? Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra b (behandling baseret på aftale).

Opbevaring af personoplysninger:

 • BKD opbevarer personoplysninger – indsamlet til brug for indmeldelse – så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at BKD kan overholde BKD’s forpligtelser jf. vores vedtægter, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen.

Personoplysninger kan videregives til: Pensionsselskaber tilknyttet overenskomster, arbejdsmarkedsfonde, strategiske samarbejdspartnere, Dansk Erhverv og revisor.

C) Behandling af personoplysninger i forbindelse med fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og brancheøkonomisk service

Formål: Medlemsservice.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi? Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, e-mailadresse; cpr-nummer; særlige kategorier/følsomme oplysninger; regnskaber og regnskabsrelaterede informationer med mulighed for deslige at se lønudtræk/afkast til virksomhedsejere.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af
databeskyttelsesforordningens artikler:
6, stk. 1, litra a (samtykke), b (baseret på aftale) og c (retslig forpligtigelse) samt 9 stk. 1, litra a (samtykke), b (efterlevelse af arbejdsretlige forpligtigelser fx baseret på vilkår i kollektive overenskomster samt øvrige arbejdsretlige forpligtigelser), e (oplysninger der er offentliggjort af den registrerede) plus f (behandling er nødvendig for fastlæggelse af et retskrav).

Opbevaring af personoplysninger:

 • Så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at BKD kan overholde eks. retlige forpligtigelser (og/eller efterlevelse af opbevaringsfrister i lovgivningen).

Personoplysninger kan videregives til: DA (Dansk Arbejdsgiverforening), modparter i sager, offentlige instanser, eksterne rådgivere, strategiske samarbejdspartnere, nævn, fonde samt Dansk Erhverv i forbindelse med ansættelsesretssager. Via linket kan du læse, hvorledes Dansk Erhverv behandler personoplysninger, www.danskerhverv.dk.

D) Behandling af personoplysninger i forbindelse med politisk interessevaretagelse

Formål: Politisk interessevaretagelse, medlemsservice og udarbejdelse af analyser og statistisk materiale.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi? Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, e-mailadresse.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af
databeskyttelsesforordningens artikler:
6, stk. 1, litra a (samtykke), b (baseret på en aftale) og f (legitim interesse): Den interesse, der forfølges, er politisk indflydelse på vegne af BKD’s medlemmer.

Opbevaring af personoplysninger:

 • BKD opbevarer personoplysninger om medlemmer indsamlet til brug for politisk interessevaretagelse, så længe medlemskabet består.
 • Oplysninger om ikke-medlemmer fx journalister, politikere, embedsmænd eller personer, der indgår i analyser mv., ajourføres løbende og slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

Personoplysninger kan videregives til: Interessenter, myndigheder og andre aktører, BKD er i kontakt med som led i den politiske interessevaretagelse.

E) Behandling af personoplysninger, når du deltager i arrangementer, kurser og konferencer

Formål: Medlemsservice, arrangementsafholdelse.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi? Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikler: 6, stk. 1, litra b (baseret på aftale), c (retslig forpligtigelse) eller f (legitim interesse): Optagelse af billeder/video til brug for BKD’s virke).

Opbevaring af personoplysninger:

 • Oplysninger om, hvilke arrangementer medlemmer deltager i, opbevares indtil
  medlemskabet ophører.
 • Oplysninger om ikke-medlemmer opbevares i fem år.

Personoplysninger kan videregives til: Oplægsholdere, sponsorer og evt. medarrangører. Informationer om disse vil altid fremgå af det konkrete arrangementsmateriale.

SIKKERHED – sådan passer vi på personoplysningerne

BKD har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, videoovervågning, adgangskoder og kryptering samt løbende back up af data.

BKD’s medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Registreredes rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis BKD’s behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophøre den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning ’Registreredes rettigheder’, som kan downloades på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk. Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du finde kontaktoplysningerne på netop www.datatilsynet.dk.

Dine Cookieindstillinger

Dette er dine aktuelle indstillinger for cookies:

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies til at forbedre www.bkd.dk. Alle de cookies, der er markeret som nødvendige og essentielle for, at hjemmesiden kan fungere, bliver altid gemt i din browser. Vi bruger også tredjeparts-cookies, der hjælper os med at analysere og forstå, hvordan du bruger hjemmesiden. Disse cookies bliver kun gemt, hvis du tillader det, men hvis du fravælger dem, kan det påvirke din oplevelse af sitet.

Se også BKD’s privatlivspolitik.
Altid aktiveret

Nyheder

 • Velkommen til Præstø Bagværk som nyt medlem

  Velkommen til Præstø Bagværk som nyt medlem

  Velkommen til Præstø Bagværk, der blev medlem I BKD den 30. april 2024. Michelle Borup Holm, kvinden bag Præstø Bagværk, cykler ikke på arbejde. De 110 kilometer hver vej fra hjemmet i Nordsjælland til bagerforretningen i Sydsjælland, er alligevel for meget. Ikke fordi cykler ikke fylder i hverdagen, for det gør de. Helt bogstaveligt. Michelle…

 • Medlems-nyhedsbrev Nr. 30 – 2024

  Medlems-nyhedsbrev Nr. 30 – 2024

  Affaldssortering: Hvem har ansvaret, når affaldet ikke bliver sorteret korrekt? De nye regler for affaldssortering er ikke altid lige logiske. Derfor er det ikke så mærkeligt, at vi er mange, der har mange spørgsmål. Hos Dansk Erhverv har de derfor lavet en oversigt over hvornår, hvordan og ikke mindst hvem, der har ansvar for, at…

 • Høringssvar til Fødevarestyrelsen

  Høringssvar til Fødevarestyrelsen

  Fødevarestyrelsens har lavet et udkast til en Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. I den anledning har BKD udarbejdet et høringssvar, som du kan læse her: Hent høringssvaret her