Om BKD

Godt brød, gode kager og oplevelser

BKD er den specialiserede brancheforening for professionelle bagerier og konditorier i hele landet. BKD repræsenterer – per 1. juli 2023 – 312 medlemmer/koncerner (med godt 570 udsalgssteder i alt) ud af knap 500 aktive bager- og konditorvirksomheder i Danmark. Sammenholdt med Danmarks Statistiks brancheoptælling af aktive virksomheder fås en BKD-medlemsandel på 63 procent.

Medlemmernes samlede lønsum udgjorde i 2022 cirka 1,5 milliarder kroner, hvilket ifølge næsten sammenlignelige lønsumstal fra Danmarks Statistik (2021) svarer til en lønsumsbaseret medlemsandel på omtrent 88 procent. Jo mere professionel en virksomhed er, desto større er behovet/sandsynligheden for, at virksomheden tilhører branchefællesskabet i BKD.

Medlemmernes samlede omsætning kendes ikke eksakt. Danmarks Statistik opgør dog et samlet salg (2021) for branchen på 4,3 milliarder kroner. Via en beregning i forhold til lønsumsandelen estimerer vi derfor 2021-medlemsomsætningen til at have været 3,8 milliarder kroner.

Uagtet Lagkagehuset, Farumhus, Bodenhoff, Conditori La Glace, Wendorff, BAKS BAKERY & DELI og Ejvinds – meget glædeligt – benytter sig af BKD-services og -fordele, består hovedparten af medlemsskaren af den mindre eller mellemstore lokale håndværksbager.

I BKD arbejder vi benhårdt på at sikre aktørerne i branchen de bedst mulige vilkår for at producere godt brød, gode kager og oplevelser, så kunderne ikke kan lade være med at returnere.

Brancheforening for bager- og konditormestre siden 1895.

Bliv medlem

Den øverste myndighed er landsmødet (afvikles hvert år).

Se vedtægter

Bestyrelsen har ansvaret for BKD’s virksomhed.

Sig hej til bestyrelsen

Direktion og sekretariat (topmotiveret og hjælpsomt).

Hils her

   Sammen er vi stærkest

   Det er givende at være en del af fællesskabet i BKD, og vi føler samtidig et stort ansvar for branchen. Det er ingen hemmelighed, at færre unge mennesker p.t. vælger at uddanne sig til bagere og konditorer, og den kurve skal vi have vendt. Sammen.

   Christian Bodenhoff, Bodenhoff

   Som en ægte håndværksbager er jeg medlem af BKD, fordi det giver mening for mig at have nogle at sparre med. Det giver mening for mig at blive opdateret inden for det nyeste i bagerverdenen.

   Anita Juul Madsen, Bogense Bageren

   Medlemmerne er i fokus