Bliv en del af BKD

I BKD kan du vælge mellem to typer af medlemskab – enten BKD Full-Service eller BKD Arbejdsgiver. Medlemskaberne koster præcis det samme. Og uanset hvad er det en god forretning at være medlem af BKD.

BKD tilbyder:

Specialiseret fødevarerådgivning: Mærkning, allergener, farvestoffer, forsvarlig indretning af butik eller bageri, krav til rengøring mv.

Brancheøkonomi i praksis: Overblik og konkret, værdiskabende driftshjælp som fx revision, skat, ejer- og generationsskifte, digitalisering, konsolidering, ekspansion, finansiering, købs- og salgsprocesser.

Mærkbare kontante fordele: Lukrative medlemsaftaler inden for bl.a. forsikringer, skadedyrsbekæmpelse, betalingsløsninger, lønadministration og energi.

Skræddersyet egenkontrol: I BKD har vi en unik egenkontrolplatform baseret på branchekode.

APV-service: Hjælp til at holde styr på arbejdsmiljøet, fx korrekt udførelse af APV/ATEX APV og sparring ift. besøg fra Arbejdstilsynet.

Ny viden og pressehjælp: Få indsigt og find inspiration gennem medlems-nyhedsbreve og sociale medier plus adgang til kommunikationsguides og presse-hotline.

Netværk, konkurrencer og faglige arrangementer: Gå-hjem-møder med krummer i, aktiviteter i regionale foreninger i København/Fyn/Jylland. Derudover afvikler BKD-familien årligt en række fagkonkurrencer, som skærper kvaliteten og styrker sammenholdet.

BKD Full-Service
(Dansk Erhverv)

Fri adgang til hotline (ansættelsesretlig og erhvervsjuridisk rådgivning).

Servicetjek (ansættelseskontrakter, lønninger, personalehåndbog, mv.).

Dybdegående individuel juridisk rådgivning (inden for det ansættelsesretlige område).

Advokatbistand ved retssager (ansættelsesretlige).

Erhvervsjuridisk rådgivning og gennemgang af kontrakter (bl.a. salgs- og leveringsbetingelser, agent- og forhandlerkontrakter).

BKD Arbejdsgiver
(Dansk Erhverv)

Alle services fra Full-Service.

Overenskomstforhandlinger (og overenskomstkoordinering).

Interessevaretagelse (arbejdsmarkedspolitisk).

Dækning af Dansk Arbejdsgiverforening (bl.a. advokatbistand i det arbejdsretlige system, adgang til detaljeret løn- og sygefraværsstatistik og til DA Barsel).

Organisationsbidrag ifm. svendeprøver (spar kr. 2.500 pr. bager- og konditorsvendeprøve).

Indgangsbarrieren til BKD er lavere, når man har mulighed for at tilgå på forskellige vilkår. Vi skal i fællesskab have stoltheden tilbage i bagerfaget, og vi må entusiastisk fortælle om alle de gode ting. Jeg glæder mig til at bidrage.

Mads Nymann, Hobro Brød

   Økonomi i forbindelse med et medlemskab

   Det årlige kontingent til BKD/Dansk Erhverv, der er fradragsberettiget, beregnes (2024) som følger:

   Grundkontingent kr. 6.360 (ex moms).

   Lønsumsbidrag i alt 0,36 procent (af lønsummen til virksomhedens medarbejdere, men ikke af indehaverløn og evt. medarbejdende ægtefælle).

   Kun ved medlemskab af BKD Arbejdsgiver (Dansk Erhverv) opkræves endvidere et engangsindskud til Hjælpefonden på 0,1 procent af lønsummen, dog minimum kr. 350.

   En typisk bagerforretning med en årlig lønsum på kr. 2,5 millioner vil således for et BKD Full-Service-medlemskab skulle betale grundkontingent kr. 6.360 + lønsumskontingent kr. 9.000 = kr. 15.360 ex moms.

   Enkelte af vores skitserede ydelser – eksempelvis kurser og APV-service – er også underlagt forskellige prisstrukturer afhængig af detaljeringsgrad og løsningsmodel.

   Skattemæssige regler:

   Udgifter til betaling af virksomhedens kontingent til brancheforeninger (her BKD/Dansk Erhverv) er fradragsberettiget, idet kontingentet indgår som en driftsudgift i regnskabet.

   Konsekvensen heraf er, at SKAT i praksis ’betaler’ en ikke uvæsentlig del af kontingentet, hvorved den reelle udgift til branche-kontingentet bliver reduceret.

   For virksomheder, som drives i selskabsform, er der en skattebesparelse på 22 procent, mens personer, der driver virksomheden som personlig virksomhed, kan opnå op til ca. 55 procent i skattebesparelse.

   Med et kontingent på eksempelvis kr. 15.000 ser regnestykket i de to scenarier således ud:

   • Virksomhed, der drives i selskabsform: Kr. 15.000 – 22 procent = kr. 11.700 i nettoudgift.
   • Virksomhed, der drives som personlig virksomhed: Kr. 15.000 – 55 procent = kr. 6.750 i nettoudgift (cirka).

   Rekvirér prisliste for rådgivningsydelser i BKD-regi (egenkontrol, økologimodeller, besøg, arbejdsmiljølovgivning, APV)

   Ring til os

   32 63 04 00

   Send e-mail

   info@bkd.dk

   At være medlem af BKD er et hjerteligt samarbejde. Egenkontrolprogrammet er jeg især tilfreds med, da det er med til at sikre, at fødevarekontrollen er glade, når de kommer og besøger os.

   Henrik Kjær, Kagehuset i Hovedgård

   BKD-formand John Jønsson har ordet

   Kære kollega,

   Det ligger os meget på sinde at have dig som medlem.

   Det er vores ambition at samle alle branchens professionelt drevne virksomheder i BKD. Sammen er vi nemlig stærkest, og jo flere vi er, desto større udbytte får vi. I samlet flok har vi også lettere ved at søge den indflydelse, der kan forbedre vores rammebetingelser.

   Som medlem af BKD er det helt okay at forvente lidt mere. Hver eneste dag. Et medlemskab af BKD giver synlig værdi. Nogle af vores kodeord er specialiseret rådgivning, skræddersyede løsninger, service i øjenhøjde og mærkbare kontante fordele.

   BKD’s sekretariat er med sine otte ansatte ikke stort. Til gengæld er sekretariatet topmotiveret og udgør et unikt team af engagerede eksperter med både generel og praktisk viden om lige netop bager- og konditorbranchen. Sekretariatet er kun til for dig som medlem, og vi har udelukkende bager- og konditorvirksomheder som medlemmer. Vi hjælper dig og branchen, og vi understøtter i samtlige henseender, så det bliver nemmere og mere profitabelt for dig at drive din virksomhed.

   I BKD kan du vælge mellem to typer af medlemskab – enten BKD Full-Service eller BKD Arbejdsgiver. I praksis betyder det, at du beslutter dig for, om et medlemskab skal være med eller uden tilhørende overenskomstforpligtelser/-rettigheder. Medlemskaberne koster præcis det samme årligt. Og det er – uanset hvad – en god forretning at være medlem af BKD.

   Mange venlige hilsener,

   John Jønsson, formand

   Bliv en del af BKD

   Ja tak, jeg/vi vil gerne i dialog om medlemskab. Udfyld formularen her, og vi tager kontakt ganske snart. På forhånd velkommen i fællesskabet.

   "*" indikerer påkrævede felter

   Kontaktpersonens navn*
   Hvilken type medlemskab ønskes?*