Bliv medlem af BKD

I BKD kan du vælge mellem to typer af medlemskab – enten BKD Full-Service eller BKD Arbejdsgiver. Medlemskaberne koster præcis det samme. Og uanset hvad er det en god forretning at være medlem af BKD.

BKD tilbyder:

Specialiseret fødevarerådgivning: Mærkning, allergener, farvestoffer, forsvarlig indretning af butik eller bageri, krav til rengøring mv.

Brancheøkonomi i praksis: Overblik og konkret, værdiskabende driftshjælp som fx revision, skat, ejer- og generationsskifte, digitalisering, konsolidering, ekspansion, finansiering, købs- og salgsprocesser.

Mærkbare kontante fordele: Lukrative medlemsaftaler inden for bl.a. forsikringer, skadedyrsbekæmpelse, betalingsløsninger, lønadministration og energi.

Skræddersyet egenkontrol: I BKD har vi en unik egenkontrolplatform baseret på branchekode.

APV-service: Hjælp til at holde styr på arbejdsmiljøet, fx korrekt udførelse af APV/ATEX APV og sparring ift. besøg fra Arbejdstilsynet.

Ny viden og pressehjælp: Få indsigt og find inspiration gennem medlems-nyhedsbreve og sociale medier plus adgang til kommunikationsguides og presse-hotline.

Netværk, konkurrencer og faglige arrangementer: Gå-hjem-møder med krummer i, aktiviteter i regionale foreninger i København/Fyn/Jylland. Derudover afvikler BKD-familien årligt en række fagkonkurrencer, som skærper kvaliteten og styrker sammenholdet.

BKD Full-Service
(Dansk Erhverv)

Fri adgang til hotline (ansættelsesretlig og erhvervsjuridisk rådgivning).

Servicetjek (ansættelseskontrakter, lønninger, personalehåndbog, mv.).

Dybdegående individuel juridisk rådgivning (inden for det ansættelsesretlige område).

Advokatbistand ved retssager (ansættelsesretlige).

Erhvervsjuridisk rådgivning og gennemgang af kontrakter (bl.a. salgs- og leveringsbetingelser, agent- og forhandlerkontrakter).

BKD Arbejdsgiver
(Dansk Erhverv)

Alle services fra Full-Service.

Overenskomstforhandlinger (og overenskomstkoordinering).

Interessevaretagelse (arbejdsmarkedspolitisk).

Dækning af Dansk Arbejdsgiverforening (bl.a. advokatbistand i det arbejdsretlige system, adgang til detaljeret løn- og sygefraværsstatistik og til DA Barsel).

Organisationsbidrag ifm. svendeprøver (spar kr. 2.500 pr. bager- og konditorsvendeprøve).

Indgangsbarrieren til BKD er lavere, når man har mulighed for at tilgå på forskellige vilkår. Vi skal i fællesskab have stoltheden tilbage i bagerfaget, og vi må entusiastisk fortælle om alle de gode ting. Jeg glæder mig til at bidrage.

Mads Nymann, Hobro Brød

   Økonomi i forbindelse med et medlemskab

   Det årlige kontingent til BKD/Dansk Erhverv, der er fradragsberettiget, beregnes (2024) som følger:

   Grundkontingent kr. 6.360 (ex moms).

   Lønsumsbidrag

   Lønsumsbidrag i alt 0.42 procent (af lønsummen inkl. pension og feriepenge til virksomhedens medarbejdere, men ikke af indehaverløn og evt. medarbejdende ægtefælle).

   Vær i øvrigt opmærksom på, at der er rabatter ved lønsumstørrelser over 20 mio. kr.

   Kun ved medlemskab af BKD Arbejdsgiver (Dansk Erhverv) opkræves endvidere et engangsindskud til Hjælpefonden på 0,1 procent af lønsummen, dog minimum kr. 350.

   En typisk bagerforretning med en årlig lønsum på kr. 2,5 millioner vil således for et BKD Full-Service-medlemskab skulle betale grundkontingent kr. 6.360 + lønsumskontingent kr. 10.500 = kr. 16.860 ex moms.

   Enkelte af vores skitserede ydelser – eksempelvis egenkontrol, kurser og APV-service – er også underlagt forskellige attraktive prisstrukturer afhængig af detaljeringsgrad og løsningsmodel.

   Beregn dit kontingent

   Om indtastning af lønsum:

   Prisen for et års medlemskab af BKD og DE afhænger af virksomhedens samlede lønsum.

   Alle virksomheder betaler et grundkontingent på i alt 6.360,- kr. ex. moms (2024, pristalsreguleres årligt). Endvidere betales der 0,21% af virksomhedens lønsum til BKD hhv. 0,21% til DE. I alt 0,42% af den samlede lønsum.

   Er din virksomheds samlede lønsum på mere end 20,0 mio. kr. ydes der 10,0% rabat på den del af lønsumskontingentet, der betales i intervallet 20,0 til 40,0 mio. kr.

   Der ydes tilsvarende 20% rabat for den del af lønsumskontingentet, der er i intervallet 40,0 til 100,0 mio. kroner hhv. 30% rabat på kontingent af lønsum over 100,0 mio. kr.

   Kontingentet i sin helhed er ligningsmæssigt fradragsberettiget.

   Den lønsum, som lønsumskontingentet beregnes ud fra, udgøres af det beløb, det enkelte medlem har udbetalt til samtlige medarbejdere i det foregående kalenderår.

   Af hensyn til registreringen skal virksomheder, der drives med selvstændigt CVR-nr. medlemsangives separat.

   Lønsummen skal indeholde alle løndele. Også feriepenge og pensionsbidrag der er udbetalt sidste år til alle medarbejdere ansat i medlemsvirksomhedens bageri og butik.

   Ejes flere end én butik/bageri under samme CVR-nr. bedes lønsummen for medarbejdere ansat dér ligeledes medtaget, tillige med en angivelse af afdelingens/ filialens beliggenhed.

   Dersom du og/eller din ægtefælle har status som ansat i virksomheden, reduceres den opgivne lønsum med den til dig og din ægtefælle udbetalte løn. Er virksomheden et selskab, kan der fradrages lønsum for en direktør/leder.

   Skattemæssige regler:

   Udgifter til betaling af virksomhedens kontingent til brancheforeninger (her BKD/Dansk Erhverv) er fradragsberettiget, idet kontingentet indgår som en driftsudgift i regnskabet.

   Konsekvensen heraf er, at SKAT i praksis ’betaler’ en ikke uvæsentlig del af kontingentet, hvorved den reelle udgift til branche-kontingentet bliver reduceret.

   For virksomheder, som drives i selskabsform, er der en skattebesparelse på 22 procent, mens personer, der driver virksomheden som personlig virksomhed, kan opnå op til ca. 55 procent i skattebesparelse.

   Med et kontingent på eksempelvis kr. 15.000 ser regnestykket i de to scenarier således ud:

   • Virksomhed, der drives i selskabsform: Kr. 15.000 – 22 procent = kr. 11.700 i nettoudgift.
   • Virksomhed, der drives som personlig virksomhed: Kr. 15.000 – 55 procent = kr. 6.750 i nettoudgift (cirka).

   Rekvirér prisliste for rådgivningsydelser i BKD-regi (egenkontrol, økologimodeller, besøg, arbejdsmiljølovgivning, APV)

   Ring til os

   32 63 04 00

   Send e-mail

   info@bkd.dk

   At være medlem af BKD er et hjerteligt samarbejde. Egenkontrolprogrammet er jeg især tilfreds med, da det er med til at sikre, at fødevarekontrollen er glade, når de kommer og besøger os.

   Henrik Kjær, Kagehuset i Hovedgård

   BKD-formand John Jønsson har ordet

   Kære kollega,

   Det ligger os meget på sinde at have dig som medlem.

   Det er vores ambition at samle alle branchens professionelt drevne virksomheder i BKD. Sammen er vi nemlig stærkest, og jo flere vi er, desto større udbytte får vi. I samlet flok har vi også lettere ved at søge den indflydelse, der kan forbedre vores rammebetingelser.

   Som medlem af BKD er det helt okay at forvente lidt mere. Hver eneste dag. Et medlemskab af BKD giver synlig værdi. Nogle af vores kodeord er specialiseret rådgivning, skræddersyede løsninger, service i øjenhøjde og mærkbare kontante fordele.

   BKD’s sekretariat er med sine otte ansatte ikke stort. Til gengæld er sekretariatet topmotiveret og udgør et unikt team af engagerede eksperter med både generel og praktisk viden om lige netop bager- og konditorbranchen. Sekretariatet er kun til for dig som medlem, og vi har udelukkende bager- og konditorvirksomheder som medlemmer. Vi hjælper dig og branchen, og vi understøtter i samtlige henseender, så det bliver nemmere og mere profitabelt for dig at drive din virksomhed.

   I BKD kan du vælge mellem to typer af medlemskab – enten BKD Full-Service eller BKD Arbejdsgiver. I praksis betyder det, at du beslutter dig for, om et medlemskab skal være med eller uden tilhørende overenskomstforpligtelser/-rettigheder. Medlemskaberne koster præcis det samme årligt. Og det er – uanset hvad – en god forretning at være medlem af BKD.

   Mange venlige hilsener,

   John Jønsson, formand

   Bliv en del af BKD

   Ja tak, jeg/vi vil gerne i dialog om medlemskab. Udfyld formularen her, og vi tager kontakt ganske snart. På forhånd velkommen i fællesskabet.

   "*" indikerer påkrævede felter

   Kontaktpersonens navn
   Hvilken type medlemskab vil du gerne høre mere om?