Er I som privat virksomhed et sted mellem 50 til 249 ansatte, så skal du i egenskab af ejer være opmærksom på, at det fra den 17. december 2023 bliver lovpligtigt at foranstalte en whistleblower-ordning.

Kravet kommer af, at Folketinget tilbage i 2021 (24. juni) vedtog lov om beskyttelse af whistleblowere. Med loven indførtes der samtidig en omfattende ramme for beskyttelse af whistleblowere – herunder et forbud mod enhver form for repressalier mod whistlebloweren.

Politikken er rettet mod alle ansatte i virksomheden mv. og kan stå alene eller være en del af en personalehåndbog. Politikken skal naturligvis tilpasses de aktuelle forhold på virksomheden, og det kan være nødvendigt at omtale en række yderligere forhold.

For yderligere whistleblower-spørgsmål: Kontakt Dansk Erhvervs juridiske hotline, 33746400.

AFGRÆNSNING

Som det tydeligt fremgår herover, gælder det omtalte whistleblower-krav kun de af jer, der er mellem 50-249 ansatte. Private virksomheder med under 50 ansatte skal ikke have/tilbyde en whistleblower-ordning, men kan eventuelt bruge den nationale ordning – tjek denne ud.

BKD researcher på brancheaftale

Vi er p.t. i dialog med en håndfuld eksterne leverandører, der vil kunne hjælpe jer (50-249 ansatte) ift. at efterleve whistleblower-lovkravet så enkelt samt billigt som muligt. Vi vender hurtigst muligt tilbage med nyt herom i et direkte medlems-nyhedsbrev.