BKD er af De Samvirkende Købmænd (DSK) blevet gjort opmærksom på, at et udkast til styresignal om præcisering af praksis for chokolade- og kakaoovertrukne varer er i høring, og vi tillader os herved at afgive høringssvar (download her).