BKD har indsendt seks forslag til regelforenklinger mv. i forbindelse med projektet ’Lug ud i lovgivningen’, som ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V), lancerede tidligere i 2023.

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V), lancerede tidligere i 2023 ’Lug ud i lovgivningen’, der skal gennemgå reglerne på hele ressortområdet med den ambition at gøre det lettere at være landmand, fisker og (ikke mindst) fødevareproducent i Danmark.

Uagtet vi bagere og konditorer mest af alt er verdensmestre, når det kommer til brød samt kager, knokler vi også gerne hurtigt, hårdt og effektivt, når der pludselig står et politisk regelforenklingsprojekt på menuen.

”Jeg er allerede efter et halvt år i ministerstolen stødt på flere regler, der undrer mig,” sagde Jacob Jensen primo juni.

BKD-formand John Jønsson hilser ministerens luge-mission velkommen, og han har selv grebet ’ukrudtsfjerneren’.

”Både som selvstændig og brancheformand er det et legitimt ønske, at det skal være så simpelt som muligt at drive forretning i Danmark. Alt for meget bureaukrati og forviklinger, det er svært at se fornuften i, dræner først kreativiteten og modet; dernæst bundlinjen,” siger John Jønsson.

Læs dig klogere på BKD’s lug ud-indspark herunder: