BKD og konkurrenceloven

BKD varetager mange forskellige funktioner for medlemmerne. Helt grundlæggende er vores opgave at understøtte, at bager- og konditorbranchen har et godt grundlag for at drive virksomhed.

Men, men, men. Der er ting vi må hjælpe med, og ting vi ikke må hjælpe med. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en grundig gennemgang af det hele.

Læs Konkurrencestyrelsens vejledning

Kogt helt ned til et par korte sætninger, siger §6 i Konkurrenceloven (og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), at:

Det må vi gerne:

God information fra BKD er med til at skabe værdifulde vækstbetingelser for konkurrencen og kan fx forbedre medlemmernes effektivitet. Det kan også komme forbrugerne direkte til gode, da det gør markedet mere overskueligt, og giver forbrugerne bedre valgmuligheder.

Denne type af information og samarbejde er derfor ok:

 • Vejledning om brancherelevante forhold. Det kan være om alt fra ny lovgivning og branchestatistikker til anbefalinger, standardkontrakter og generel erfaringsudveksling.
 • Information om branchens forhold og Best practice.
 • Udveksle oplysninger om, med eller mellem de enkelte medlemmer (fx statistikker, prisportaler e.l.).

Det må vi ikke:

Andre former for information kan derimod skade konkurrencen. BKD repræsenterer uafhængige virksomheder, der ofte er konkurrenter. Hvis vi udsender informationer om konkurrenceparametre, er der risiko for en ensretning eller koordinering af medlemmernes adfærd, som kan være til skade for konkurrencen og − i sidste ende − forbrugerne.

Denne type af information og samarbejde er derfor ikke ok:

 • Priser: Anbefalinger om priser, rabatter, prisforhøjelser m.m. samt udveksling af planlagte fremtidige priser.
 • Produktion og salg: Anbefalinger, der er egnet til at begrænse medlemmers produktion, produktudvikling eller salg samt udveksling af oplysninger, der er egnet til at afsløre medlemmers planlagte fremtidige produktion eller salg
 • Omkostninger: Anbefalinger om at overvælte konkrete omkostninger på kunder samt udveksling af oplysninger, der er egnet til at afsløre medlemmers marginalomkostninger.
 • Forretningsbetingelser: Standardvilkår, der direkte eller indirekte påvirker medlemmernes prisfastsættelse
 • Lovgivning: Anbefalinger i forlængelse af lovgivning, hvor lovgivningen giver valgfrihed om konkurrenceparametre.
 • Miljø og etik: Anbefalinger, der modvirker fx produktdifferentiering, innovation, teknisk udvikling.
 • Faglig viden: Anbefalinger, der er egnet til at hindre innovation og produktudvikling. 

Hvad er problemet?

Hvis en brancheforening stiller information til rådighed for medlemmerne om forhold, som vedrører en konkurrenceparameter, som fx priser, produktion, salg eller omkostninger, er der risiko for, at disse informationer påvirker medlemmerne, når de skal fastlægge deres egne markedsstrategier.

Det kan skabe en kunstig gennemsigtighed, der medfører, at medlemmerne kan frigøre sig fra den usikkerhed, der ellers normalt er forbundet med at være til stede på et marked med fri konkurrence, samt en risiko for, at medlemmernes adfærd bliver koordineret til skade for konkurrencen.

Det er derfor i strid med konkurrencelovens § 6, hvis brancheforeninger udsender information til medlemmerne, som er egnet til at medføre, at medlemmerne ikke længere tilrettelægger deres egen markedsadfærd uafhængigt af hinanden.

Det har store konsekvenser at bryde loven

Overtrædelse af konkurrencereglerne kan have alvorlige konsekvenser for både brancheforeningen, dens ansatte og brancheforeningens medlemmer.

Konsekvenserne kan være langvarige, ressourcekrævende og omfattende undersøgelser, negativ presseomtale og i sidste ende medføre bøde- eller fængselsstraf.

Brancheforeninger udgør et samarbejde mellem virksomheder. Det indebærer, at medlemmerne efter omstændighederne også kan holdes ansvarlige for det, som brancheforeningen gør på deres vegne. En overtrædelse af konkurrencereglerne kan således medføre, at både brancheforeningen, dens ansatte, og brancheforeningens medlemmer kan ifalde bødestraf eller i grovere tilfælde fængselsstraf.

Vigtige nedslag

Hvis du kun vil læse det vigtigste i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hæfte ”Informationsaktiviteter i brancheforeninger – vejledning”, så har vi udvalgt nogle Must Read punkter:

 • Hvad er en brancheforening og hvilke opgaver varetager den? (Fra side 6 øverst)
 • Hvad vil det sige, når en brancheforening driver informationsvirksomhed? (Fra side 8 øverst)
 • Hvorfor er det vigtigt at bruge tid på konkurrencereglerne? (Fra side 6 midt for hhv. side 8 midt for)
 • Hvad er problemet? (Fra side 11 midt for)
 • Husk at sige fra (Side 55)

Hent Konkurrencestyrelsens vejledning her