BKD og Beierholm slår pjalterne sammen i et strategisk samarbejde, så Beierholm – på gunstige vilkår – kan blive en forlænget arm for BKD-medlemmer, hvad angår revision, juridiske og skattemæssige spørgsmål, ejer- og generationsskifte-tanker, digitalisering, konsolidering, ekspansion, finansiering samt købs- og salgsprocesser etc.

I bestræbelsen på kontinuerligt at udvide paletten af værdiskabende medlemstilbud indgår BKD nu i et strategisk samarbejde med Beierholm, der er specialister i revision og økonomisk rådgivning.

”Vi er meget glade for processen og den endelige aftale, og jeg er sikker på, at Beierholm vil levere et højkvalitets-serviceprodukt til de af vores medlemmer, der måtte vælge Beierholm som bredt funderet økonomisk rådgiver eller sparringspartner i et konkret anliggende. Partnerskabet med Beierholm kompletterer vores interne brancheøkonomifunktion til forventelig stor gavn for medlemskredsen,” siger adm. direktør i BKD, Henrik Mühlendorph.

Relevante løsninger

I både BKD- og Beierholm-optik er nærhed det mest givtige udgangspunkt for rådgivning og relevante løsninger.

”Hos Beierholm insisterer vi på, at vi vil være bedst til små- og mellemstore virksomheder. Vores DNA, vores måde at arbejde på og vores investeringer reflekterer dette. Vi ønsker at blive en betroet SMV-sparringspartner, der skaber udvikling, forenkling og overblik. Med 37 lokalkontorer, mere end 1.600 ansatte og en bred pallette af specialister møder vi vores kunder i øjenhøjde, og i samspil finder vi de gode løsninger,” siger statsaut. revisor og Beierholm-partner, Tony Mouridsen, og han supplerer:

”For virksomhedsejeren gælder det om at udvikle forretningen. Samfundet bevæger sig hele tiden, og det globale er blevet lokalt. Vi lever i en tid med udfordringer i kø, og hvor evnen til at være fremadsynet er vigtigere end nogensinde før. At løse udfordringer som stigende råvare- og energipriser, inflation og mangel på arbejdskraft kræver, man får den rette rådgivning. Via samarbejdet med BKD fordrer vi – igennem indsigt og sparring – at understøtte udviklingen og skabe overskud til fremtiden.”

Læs meget mere

Link til alle mulighederne som følge af BKD og Beierholms samarbejde.

Det er let at skifte til Beierholm

Tag kontakt til Tony Mouridsen (23981041 / tmo@beierholm.dk), som er Beierholm-indgang ifm. BKD-samarbejdet, for opfølgende spørgsmål, nysgerrig dialog og prisindikationer.

Efter en indledende samtale/uforpligtende møde sender Beierholm et konkret tilbud inden for ti arbejdsdage, et tilbud, som er skræddersyet til din virksomhed og situationen.

Ved accept af tilbuddet bistår Beierholm med det praktiske ved et skifte; herunder registreringer og udarbejdelse af nødvendige dokumenter.

Når alt er definitivt clearet, knytter Beierholm en primær kontaktperson – og et fast team – til din virksomhed. Altid service og svar (max 24 timer).