Praktikmål er kernen i den praktiske oplæring af lærlinge i bager/konditor-virksomheder, og praktikken/skoleundervisningen understøtter naturligvis hinanden, således at den enkelte lærling når fagets mål. Det Faglige Fællesudvalg for bager- og konditorfagene (DFFU) har udviklet en teknisk løsning, www.praktikmål.dk, som i den grad letter oplærings-samarbejdet.

Såvel eleven, skolen og virksomheder kan nu – meget brugervenligt – følge med i samtlige processer. De udfyldte praktikmål er i sidste ende det, der låser op for den praktikerklæring, eleven skal bruge for at kunne komme til den afsluttende svendeprøve. Derfor er det vigtigt, at alle parter kontinuerligt udfylder de relevante praktikmål.

Blot 23 mestre og 21 virksomheder er dog for nuværende registreret som brugere af www.praktikmål.dk, og det spæde antal ærgrer uddannelseskonsulent i DFFU, Erik Jensen.

Spørg om hjælp!

”Forhåbentlig forøges antallet af brugere hurtigst muligt – det vil være gavnligt for samtlige parter. Jeg er naturligvis klar til at give den fornødne instruktion. I skal bare række ud,” siger Erik Jensen.

Brødkunsten på Nørrebro i København er en af virksomheder, som allerede – med optimerede kommunikationsgange til følge – har taget www.praktikmål.dk i brug.

”Der er tale om et fint, digitalt værktøj, som bibringer værdi. Og ja, man skal da lige lære at benytte det. Men app’en er simpel,” siger chefkonditor i Brødkunsten, Jane Højengaard, som p.t. har digitalt overblik over tre lærlinge-processer.

”At både vi og vores lærlingene disciplineret opdaterer de ting, vi hver især skal have styr på, giver et markant bedre udgangspunkt for både faglige samt mere private samtaler. Hele indlæringsprocessen bliver simpelthen skærpet. Jeg kan kun opfordre alle andre i branchen til at få systematiseret arbejdet med www.praktikmål.dk,” siger Jane Højengaard.