Den 28. februar 2023 vedtog Folketinget lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2024. Det er vigtigt, at du som virksomhed orienterer dig i reglerne i god tid inden da.

Dansk Erhverv har udarbejdet en vejledning, der hjælper dig med at blive klogere på, hvad loven betyder for din virksomhed og dine medarbejdere.

Fra Dansk Erhverv:

Store bededag er ikke længere en helligdag

I medfør af lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag skal store bededag ikke længere anses for en helligdag. Store bededag skal derfor betragtes som en almindelig arbejdsdag, og de løn- og ansættelsesvilkår, som finder anvendelse på almindelige arbejdsdage, finder derfor fremover også anvendelse for store bededag (fjerde fredag efter påske).

Loven indebærer således, at eksisterende regler om fx frihed, kompenserende frihed, ulempegodtgørelse og løn under fravær mv. ikke længere gælder for store bededag. Hertil skal visse medarbejdere fremover modtage et tillæg på 0,45 procent af årslønnen. Dansk Erhverv har udarbejdet en vejledning om dette og meget mere, som løbende opdateres. Læs vejledningen her (scroll på siden).