Hvad betyder ”producentansvar for emballage”?

Udvidet producentansvar udspringer af EU-lovgivningen og er et ”forureneren-betaler-princip”, hvor man som virksomhed er ansvarlig og betaler for egen forurening. Som producent skal man altså betale for affaldsbehandlingen, og jo nemmere det er at genanvende affaldet, jo billigere bliver det.

Det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft i Danmark

Det udvidede producentansvar kommer til at betyde, at alle virksomheder, der tilgængeliggør produkter med emballage i Danmark, får ansvaret for emballagen, når den bliver til affald. Virksomhederne skal finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af emballageaffaldet.

Allerede fra april 2024 har de virksomheder, der er omfattet, pligt til at lade sig registrere og indberette et estimat over deres forventede emballagemængder for 2024.

Emballage med dit logo på

Men jeg køber jo bare min emballage af en producent – er jeg så omfattet?” Ja, det er du, hvis du får fremstillet serviceemballage som poser, æsker og andet emballage med dit eget navn, logo eller varemærke og du har mere end 10 ansatte omregnet til fuldtidsansatte og/eller en omsætning på mere end 15 mio. kr.

Hvad gør du nu?

Hvis du er omfattet, skal du inden den 31. august 2024 være registreret hos DPA (Dansk producent ansvar) og have forhåndsregistreret de forventede mængder emballage du bliver ansvarlig for i 2024.

NB! Når du lader dig registrere i DPA, skal du være klar til at indberette dine estimerede mængder.

Emballagen skal indberettes efter hvilke materialer, de er lavet af, altså fx pap, papir, glas, plast mm, og hvor meget de enkelte fraktioner vejer.

Hvis man tilgængeliggør og er ansvarlig for mindre end 8 ton årligt, vil det være muligt at indberette som blandede emballager.

Du bør derfor tage fat i din leverandør af de emballager, du er ansvarlig for (emballager med dit navn, logo og varemærke), og få hjælp til at lave et estimat på, hvor store mængder du kommer til at bruge i 2024, så du er klar til at indberette inden 31. august.

Få hjælp til det hele

Der er god hjælp at hente hos VANA. VANA er en kollektiv ordning, der er stiftet af Dansk Erhverv, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer og DagSam, og som ved et medlemskab kan give dig masser af hjælp og vejledning til alle trin i processen. VANA kan fx hjælpe dig med registreringen hos DPA i 2024 via VANAs Medlemsportal, hvor du også fremover kan klare indberetninger og betalinger. så det bliver gjort på den bedste og helt rigtige måde. Og senere håndterer de også fremtidige indberetninger og betalinger for dig.

Vigtige links.

Læs mere om VANA og bliv medlem her – https://www.vana.dk

Læs mere om Dansk Producent ansvar her – https://producentansvar.dk

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at tage fat i Fødevarechef Henrik Jellev Madsen.

Du fanger ham på telefon 28 56 57 08 eller mail hjm@bkd.dk

.