Som vi tidligere har orienteret om, trådte den nye bogføringslov i kraft i 2022. Det betyder en masse nye krav, love og regler, som du skal forholde dig til. Og lovgiverne mener det alvorligt, så det er en rigtig god ide at holde dig orienteret, så du ikke overser en deadline.

Derfor får du her et par vigtige ting, som du bør forholde dig til.at hoppe på toget, inden det kører for stærkt. Her får du derfor et par vigtige ting, som du bør forholde dig til.

Hvem er omfattet af den nye bogføringslov?

Som hovedregel er alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark omfattet af den nye lov.

Hvad er nyt i den nye bogføringslov?

Den nye bogføringslov betyder, at du har pligt til at bruge et digitalt bogføringssystem. Det indebærer konkret, at du skal sikre dig, at din virksomheds transaktioner bogføres i et digitalt bogføringssystem.

Det primære element i den nye bogføringslov er en digitalisering og automatisering af bogholderiet. Og det vigtigste i loven er kravet om, at du skal bruge et godkendt, digitalt bogføringssystem.

Godkendte bogføringssystemer skal registreres

Alle digitale standardbogføringssystemer skal være registrerede hos Erhvervsstyrelsen, for at sikre, at de lever op til de gældende lovkrav. Anvender du et af disse systemer, er det udbyderens ansvar, at kravene i loven overholdes.

Kravene omfatter bl.a. krav til bilagsopbevaring, IT-sikkerhed og automatisering.

Formålet er, at hvis du ønsker at benytte et digitalt standardbogføringssystem, så skal du kunne være sikker på, at systemet lever op til bogføringsloven.

Fortegnelse over registrerede bogføringssystemer

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort en samlet fortegnelse over alle digitale standardbogføringssystemer, der er blevet godkendt og registreret hos styrelsen.

Fortegnelsen kan findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/fortegnelse-over-registrerede-bogfoeringssystemer

Hvis du ikke kan finde dit bogføringssystem i fortegnelsen, kan det være, at det stadig er under behandling. Du kan kontakte udbyderen af systemet for at få nærmere oplysning om, hvorfor det ikke er optaget i fortegnelsen.

Du skal kende denne tidsplan

Som hovedregel er alle virksomheder i Danmark omfattet af den nye lov, men ikke på samme tidspunkt. Her er de vigtigste datoer for vores branche:

1. juli 2024: ApS’er, Aktieselskaber, m.fl.

Du skal være opmærksom på, at virksomhedens regnskabsår afgør, hvornår du skal begynde at bogføre digitalt fra og med 1. juli 2024.

Starter din regnskabsperiode 1. juli, gælder reglerne om digital bogføring for dig fra og med 1. juli 2024. Starter perioden 1. januar, gælder reglerne for virksomheden fra og med 1. januar 2025. Starter den 1. april, gælder reglerne fra og med 1. april 2025.

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/digital-bogfoering-tidsplan-virksomheder-og-systemudbydere

2026: Enkeltmandsvirksomheder, Personlig ejet virksomheder

Personligt ejede virksomheder, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår (2024 og 2025) var mere end 300.000 kr., skal bogføre digitalt.

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/digital-bogfoering-tidsplan-virksomheder-og-systemudbydere

Er du i tvivl? Så se mere her:

Beierholm https://www.beierholm.dk/services/revision-og-regnskab/den-nye-bogfoeringslov#to-veje

Her finder du en grundig gennemgang med alle de væsentligste elementer

Erhvervsstyrelsen https://erhvervsstyrelsen.dk/digital-bogfoering-tidsplan-virksomheder-og-systemudbydere

Her finder du den komplette tidsplan for alle typer virksomheder, inklusive din

Erhvervsstyrelsenhttps://erhvervsstyrelsen.dk/fortegnelse-over-registrerede-bogfoeringssystemer

Her finder du den komplette liste over godkendte bogføringssystemer

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at tage fat i Cheføkonom Claus Bergmann Gether.

Du fanger ham på telefon 54 34 85 25 eller mail cbg@bkd.dk

.