Fødevarechef i BKD, Henrik Jellev Madsen giver her en årsstatus, og han understreger, at medlemshjælpen aldrig er mere end et opkald væk.

2023 var endnu et travlt år i bageriernes og konditoriernes tjeneste. Her tænkes både på den konkrete hjælp, der er givet centralt fra, og lobbyismen i relation til lovgivere og embedsværket, en lobbyisme, som indvirker positivt på de overordnede love og spilleregler, vi skal efterleve i branchen.  

En af de helt store arbejdsopgaver i BKD’s rådgivningsteam, der består af chefkonsulent Lis Hansen og undertegnede, er egenkontrolprogrammerne på basis af vores branchekode. I 2023 bistod vi med rådgivning og revidering af de mange eksisterende programmer, og vi etablerede knap 50 nye.

Hjørnesten i BKD’s ydelser

Branchekode, egenkontrol og fødevarerådgivning er hjørnesten i BKD’s palette af ydelser, og vi kigger hele tiden efter muligheder, der gør opfyldelse af myndighedernes krav så enkle og overskuelige som muligt. Af den grund har vi i de seneste år arbejdet intenst med at skabe en ny webbaseret platform, der ikke bare kan erstatte den hidtidige, men løfter egenkontrollen yderligere.

Overførslen fra ’den gamle’ til ’den nye’ platform vil ske løbende i forbindelse med årlige revideringer.

Samarbejde med Fødevarestyrelsen

Men der foregår altså rigtig meget andet i kullisen, der gør, at vi kan rådgive og afhjælpe udfordringer ude i bagerierne/konditorierne.

Fødevarestyrelsen indkalder løbende – flere gange årligt – til dialogmøder i forskellige fora om kontrol, mærkning, økologi, fødevarekontaktmaterialer etc., hvor BKD, sammen med de øvrige fødevareerhverv og brancheforeninger, bliver orienteret og har dialog om planerne for ny lovgivning, tolkning eller regelfokus. Dette er et uundværligt samarbejde og netværk, der fordrer mundtlige input til styrelsen for at undgå uhensigtsmæssigheder, som ikke er til at overholde.

Samtidig er vi høringspart, og vi inviteres løbende til at afgive høringssvar på ny lovgivning, nye bekendtgørelser og nye vejledninger. Det gør vi gerne og altid med det mål for øje, at myndighedernes indførsel og tolkninger bør være operationelle. I sidste ende skal det være overskueligt at overholde reglerne til gavn for fødevaresikkerheden.

Den direkte dialog

Opstår der alligevel uhensigtsmæssigheder ude i virksomhederne, går vi gerne i direkte dialog med de enkelte tilsynsførende eller, hvis den samme udfordring opstår flere steder, med fagkontorerne i Fødevarestyrelsen. Således afklarer vi diverse, og tingene præciseres. Det er naturligvis altid rarest at få ordnet tingene med den tilsynsførende, men er det hele af mere principiel karakter, løfter vi problematikken op til dialog med og behandling i Fødevarestyrelsens fagkontorer. Her endevendes hver en sten, og risici vurderes, hvilket kan resultere i lange tidshorisonter for afklaring.

Klimamærke
Indimellem inddrages vi gennem netværk og partnerskaber i ad hoc-arbejdsgrupper. Blandt andet var BKD for knap et år siden med til at aflevere anbefalinger til Fødevareministeren gående på, hvordan fødevareerhvervet og NGO’erne i Danmark optimalt set mener, et klimamærke foldes ud, således forbrugerne let og ubesværet kan foretage et klimavenligt madindkøbsvalg. Selve anbefalingerne afventer fortsat behandling i konkrete politiske fora – herunder i Folketinget. Men alle parter i arbejdsgruppen er såre indstillet på at følge anbefalingerne helt i mål.

Fødevarepartnerskabet
Gennem Fødevarepartnerskabet er vi med i to arbejdsgrupper: ’Snacks og søde sager’ plus ’Måltider’. Her sidder vi med ved bordet, og vi snakker blandt andet om kostråd, og om hvordan vi sammen med øvrige brancheforeninger, fødevareaktører og NGO’ere kan iscenesætte kostrådene og flytte danskernes fokus i retning af sundere eller rettere mindre usund kost. Til gavn for befolkningssundheden.

Den kvikke læser vil nok spørge; er der ikke en arbejdsgruppe omkring brød? Det er der ikke i regi af Fødevarepartnerskabet, da alt snak om brød og fuldkorn varetages af Fuldkornspartnerskabet, hvor BKD som bekendt ikke længere er partner.

Anden rådgivning
Fødevareområdet fylder, i en brancheforening som vores, en hel del. Derudover kan vi i rådgivningsteamet eksempelvis hjælpe med arbejdsmiljø; herunder udarbejdelse af APV, ATEX-APV og kemiske risikoanalyser.

I den sammenhæng forsøger vi ligeledes at have fingeren på pulsen, og i løbet af 2023 arbejdede vi med CLP-forordningens kemiske risikovurderinger på råvarer, der indeholder syre af en vis mængde.

Uanset, hvor mange huller vi får lukket, og hvor mange fokusområder fra myndighederne vi får styr på, vil der altid komme nyt. Vi anser det som vores vigtigste opgave at følge med i det hele, gøre vores indflydelse gældende på jeres vegne og slutteligt sørge for, at I er klædt på i forhold til lokalt at drifte virksomhederne.

Aldrig mere end et telefonopkald væk
Har du, en medarbejder eller en kollega et spørgsmål, eller kommer I i tvivl om noget, er vi aldrig længere væk end et telefonopkald. Kan vi ikke svare og hjælpe med det samme, undersøger vi tingene eller sender dig i retning af rette kapaciteter.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at tage fat i Fødevarechef Henrik Jellev Madsen.

Du fanger ham på telefon 28 56 57 08 eller mail hjm@bkd.dk

.