I henhold til § 7 i BKD’s vedtægter indkaldes herved til landsmøde: Mandag den 18. marts 2024 kl. 17.00. Landsmødet afholdes i forbindelse med Foodexpo i MCH Messecenter Herning (Vardevej 1, 7400 Herning). Læs mere her.

I henhold til § 7 i BKD’s vedtægter indkaldes herved til landsmøde:

Mandag den 18. marts 2024 kl. 17.00.

Landsmødet afholdes i forbindelse med Foodexpo i MCH Messecenter Herning (Vardevej 1, 7400 Herning).

Den foreløbige dagsorden jf. vedtægterne er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde, herunder orientering om drift og økonomi.
 3. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand.
 6. Valg til BKD’s bestyrelse samt meddelelse om eventuelt udpegede personer til bestyrelsen.
 7. Eventuelt.

Ad. punkt 4: Forslag fra medlemmerne skal, for at blive optaget på dagsordenen, være sekretariatet i hænde senest mandag den 19. februar 2024.

Ad. punkt 5: Kandidater, der søger valg som formand (for en toårig periode), skal være anmeldt til sekretariatet senest mandag den 19. februar 2024.

På valg er: John Jønsson (modtager genvalg).

Ad. punkt 6: Kandidater, der søger valg til bestyrelsen (for en toårig periode), skal ligeledes være anmeldt til sekretariatet senest mandag den 19. februar 2024.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: Signe Duvander (modtager genvalg), Iver Hansen (modtager IKKE genvalg) og Ole Thorup (modtager IKKE genvalg).

BEI-generalforsamling

I sammenhæng med BKD’s Landsmøde afholdes ordinær generalforsamling i Bagernes Egen Indkøbsforening (BEI). Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virke.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Eventuelt.

Ad. punkt 4: Forslag fra medlemmerne skal, for at blive optaget på dagsordenen, være sekretariatet i hænde senest mandag den 19. februar 2024.

OBS

Medlemmer, der ønsker at deltage i BKD’s landsmøde og BEI-generalforsamlingen med stemmeret, skal anmelde dette til sekretariatet senest onsdag den 13. marts 2024 via mail til Hanne Vilbrand, administrationschef i BKD, hv@bkd.dk.

Det enkelte tilmeldte medlem vil herefter få tilsendt den endelige dagsorden og øvrigt mødemateriale.