FPR Forsikringsmægler A/S har udsendt et informationsbrev vedrørende fornyelsen af eksisterende forsikringer til de BKD-medlemmer, som allerede benytter BKD Forsikring. Dele af essensen er i omskrevet form gengivet her.