Branchekode og egenkontrol

Branchekoden skaber tryghed

Som medlem af BKD kan du som noget unikt – og til en særdeles fordelagtig pris – vælge at få etableret et egenkontrolprogram på basis af vores unikke branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere.

Branchekoden er vores tolkning af fødevarelovgivningen i branchen. Branchekoden beskriver procedurer og retningslinjer for, hvordan du/I nemmest samt bedst overholder lovgivningen på fødevareområdet. Vi holder branchekoden opdateret mod ny lovgivning og hjælper med, at dit/jeres egenkontrolprogram lever op til lovgivningens krav.

Der udøves selvfølgelig hjælp ved den årlige obligatoriske revidering af egenkontrolprogrammer. Og det er muligt at tilgå individuel rådgivning ved specielle dele af fødevarelovgivningen – eller hvis der er spørgsmål til fødevarekontrollens resultater.

Fødevarekontrol hos bageren, konditoren og chokolademageren

Formålet med egenkontrol er at medvirke til at sikre, at virksomhedens produkter ikke udgør en risiko for menneskers sundhed, og at fødevarelovgivningen i øvrigt overholdes. Egenkontrollen er tilrettelagt efter følgende principper: 

  • Vurdering af risici
  • Identifikation og styring af kritiske kontrolpunkter
  • Overvågningsprocedurer
  • Løsning af problemer
  • Revision

Egenkontrollen omfatter råvarer, produktion, færdigvarer, vedligeholdelse, rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne. Dermed sikres det, at samtlige aktiviteter overvejes, når virksomheden tilrettelægger sin egenkontrol.

BKD’s branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere

En branchekode er retningslinje for god hygiejnepraksis og anbefaling af produktionsforhold. BKD’s branchekode, der er målrettet branchen, hjælper den enkelte virksomhed med at overholde regler omkring hygiejne og egenkontrol. 

Branchekoden omfatter typiske elementer og processer inden for branchen, f.eks. i form af procesbeskrivelser samt en angivelse af, hvorledes relevante lovkrav overholdes i praksis. Den indeholde specifikke og brancherelaterede anvisninger på, hvordan en typisk bageri-, konditori eller chokoladevirksomhed kan opfylde de relevante lovkrav.

Den indeholder desuden eksempler på kritiske kontrolpunkter, overvågningsprocedurer og fejlhåndtering. Branchekoden skal således være en hjælp for virksomheden til at sikre sig, at reglerne overholdes. Branchekoden er ikke et egenkontrolprogram i sig selv, men den angiver rammerne for, hvorledes egenkontrolprogrammet bliver udarbejdet.

Egenkontrolprogram

På basis af branchekoden udarbejdes et egentligt egenkontrolprogram for den enkelte virksomhed. Egenkontrollen skal omfatte råvarer, produktion, færdigvarer, vedligeholdelse, rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne. Det er vigtigt at sikre, at samtlige aktiviteter overvejes ved tilrettelæggelsen af egenkontrol.

Som udgangspunkt skal kritiske kontrolpunkter identificeres; der skal fastsættes kritiske grænser herfor og gennemføres effektive overvågningsprocedurer. Der skal ligeledes fastlægges korrigerende handlinger, hvis det ved overvågningen viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er under kontrol.

Der skal fastsættes procedurer for regelmæssigt at kontrollere, at de beskrevne foranstaltninger fungerer effektivt. Og endelig skal der udfærdiges dokumenter og føres registre, som fastsættes efter et skøn i virksomheden, for at dokumentere, at foranstaltningerne fungerer effektivt.

Hvis der ændres ved produktet, processen eller ethvert andet trin, skal virksomheden tage proceduren op til revision og foretage de nødvendige ændringer

Fremtidssikret branchekode 

Ved at tilmelde sig BKD’s branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere er du/I fremtidssikret, idet vi hele tiden overvåger fødevarelovgivningen og tilpasser branchekoden herefter. Endvidere arbejder vi fortløbende på at gøre branchekoden og derved egenkontrollen i den enkelte virksomhed så enkel som overhovedet mulig.

Via tilslutning får den enkelte bager, konditor eller chokolademager oprettet sit eget egenkontrolprogram efter de retningslinjer, der ligger bag BKD’s branchekode. 

BKD’s rådgivningsteam giver bistand og hjælper den enkelte virksomhed i opstarten af egenkontrollen og ved den årlige obligatoriske revidering. Løbende support er efterfølgende indeholdt i henholdsvis oprettelsesprisen og prisen for den lovpligtige årlige revidering.

Branchekoden/egenkontrolprogrammet findes i to versioner – et webbaseret og et papirbaseret. Med den webbaserede udgave er man sikret øjeblikkelig automatisk opdatering ved ny lovgivning. Her foregår al registrering også nemt og overskueligt, uden papir. Med den papirbaserede udgave modtager man løbende henvendelser af eventuelle lovmæssige ændringer med mere.  

Kontakt BKD’s rådgivningsteam ved spørgsmål

Ring til os

32 63 04 00

Send e-mail

info@bkd.dk

Læs endnu mere

Alt om Branchekoden etc.