Juridisk hotline

Hjælpen er lige ved hånden

Dansk Erhvervs juridiske hotline er kun otte tryk på telefonen (33746400) eller en e-mail væk (hotline@danskerhverv.dk), og BKD-medlemmer kan forvente professionel bistand og sparring samt hurtig ekspedition.

I 2022 blev Dansk Erhvervs juridiske hotline kontaktet knap 1.200 gange af BKD-medlemmer. Det svarer til mere end fire henvendelser ’pr. åbningsdag’.

Advokat (L) Katja Brandt, chef for den juridiske hotline hos Dansk Erhverv, fortæller, at der hersker nagelfaste procedurer for, hvem der slutteligt i Dansk Erhverv håndterer og problemløser en henvendelse. Dette afhænger nemlig af henvendelsens karakter.

Hotline-jurister fordeler konsekvent mailhenvendelser efter medarbejdernes særlige kompetencer. Nogle henvendelser er desuden så omfattende og mere tidskrævende end andre, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at disse håndteres i en juridisk hotline med effektiv sagsbehandling som hovedformål. Henvendelser i denne kategori skubbes videre til rette advokat med særlig viden på et givent område.

Advokat-fokus

I 2022 registreredes mere end 90 BKD-sager, som fik advokat-fokus. Øvrige henvendelser håndteres i og af hotlinen.

Det kan være alt fra specifikke spørgsmål om Dansk Erhverv/BKD’s overenskomster til refusion af sygedagpenge. Når en hotline-medarbejder får tildelt en henvendelse, er det vedkommendes pligt at besvare denne inden for en arbejdsdag. Til missionen er det altid muligt at få sparring til opgaveløsning af de advokater, der besidder særlig viden om bager/konditorbranchen.

”Vi arbejder struktureret med, at alle Dansk Erhvervs medlemmer får så hurtig hjælp som muligt – og helt sikkert inden for 24 timer fra henvendelsen til hotline. Vi lever af at udøve god service, og vi skaber værdi i kraft af rette rådgivning samt klar kommunikation,” siger Katja Brandt.

Hvis en medlemshenvendelse eksempelvis handler om arbejdsmiljø, sørger hotline-medarbejderen for, at sagen sendes videre til Dansk Erhvervs afdeling for arbejdsmiljø samtidig med, at medlemmet orienteres herom. Medlemmet får endvidere et estimat på den forventede sagsbehandlingstid.

Høj tilfredshedsscore

Hvad du sikkert allerede ved, opererer Dansk Erhvervs juridiske hotline konsekvent med tilfredshedsundersøgelser. I forhold til de BKD-medlemmer, der i 2022 takkede ja til at deltage i tilfredshedsundersøgelserne, var humøret tårnhøjt, idet gennemsnittet lå på 8,8 ud af 10.

Kontakt Dansk Erhvervs juridiske hotline
(mandag-fredag kl. 08.30-16.30)

Kontakt Dansk Erhvervs reception (mandag-torsdag kl. 07.30-17.00, fredag 07.30-16.30)