Haves: Masser af svendeprøver. Søges: Skuemestre. Som skuemester er du med til at kvalitetssikre bager/konditoruddannelsen, og du bliver garant for det gode håndværk.

Vidste du, at vi mennesker er i stand til at genkende 10.000 forskellige dufte? Og vil du i øvrigt nulstille lugtesansen, så gøres dette bedst ved at stikke næsen enten i et rent viskestykke vasket neutralt eller i egen albuebøjning.

Guldkorn, smil, spørgsmål og smagsprøver fyldte undervisningslokalet i hobetal, da det Det Faglige Fællesudvalg for bager- og konditorfagene (DFFU) i januar 2023 havde indkaldt til skuemester-seminar under overskriften: Kursus i sensorik – bliv bedre til at smage.

Godt 15 kapaciteter, der tager ansvar for brancheudviklingen i skuemester-roller, var samlet i Odense for yderligere at diskutere fælles begreber samt definitioner, som fremadrettet strømliner vurderingerne af eksamensprojekter på TECHCOLLEGE, UCH, Kold College og ZBC i Ringsted.

”Vi afvikler skuemester-seminarer et par gange om året, og temaerne varierer. Gruppen skal hele tiden være opdateret med den nyeste viden og de seneste trends, og så er det en fortløbende proces at sikre et stærkt sammenhold baseret på personlig kemi og professionelle indspark,” siger BKD-bestyrelsesmedlem /DFFU-formand, Henrik Jonsbak, og han fortsætter:

”Selvom niveauet er højt og nidkærheden tårnhøj, søger vi faktisk flere skuemestre. Det er altså bare med at gribe knoglen, hvis du gerne vil have muligheden for at indgå i et dynamisk sensorkorps, hvor din egen faglighed bliver rykket, uagtet hovedopgaven jo er at være eksaminator til svendeprøver.”

Ingen kaffe!

Hvad lægger du egentlig vægt på i bedømmelsen af en croissant, et brød og en citronfromage? Bruger du hænderne til at brække et brød over – eller griber du ud efter en kniv for at skære i brødet? Tager du en bid af hele produktet? Og hvad gør de andre skuemestre? Hvis jeres sprog, rutiner og procedurer ikke er ens, giver I så fair bedømmelser?

Indehaver af Hvide Sande Bageri og skuemester på tredje sæson, Martin Thygesen, skiftede mellem at rynke på næsen og nikke anerkendende, da Marlene Schou Grønbeck fra Teknologisk Institut – på førnævnte skuemester-seminar – udfordrede forsamlingen.

”Pointen med at vi ikke skal drikke kaffe efter kl. 11, når vi er skuemestre, den er god. Og på sin plads. Alt det, vi lærte om, hvordan smage ændrer sig afhængig af temperaturer, var måske ikke banebrydende nyt for mig. Men detaljeringsgraden gør, at jeg virkelig tager meget brugbart med hjem,” siger Martin Thygesen.

Viden og netværk slår godtgørelse

Netop smutvejen til viden, den intensiverede dialog med dygtige branchekolleger samt fagpersonalet på skolerne er de væsentligste bevæggrunde til, at Martin Thygesen er skuemester.

”1.800 kroner i løn per gang og kørselsgodtgørelsen er ej afgørende. Slet ikke. Min motivation er at gøre en indsats for branchen og så styrkelsen af netværket, der bevirker, at jeg har fået lettere ved at engagere lærlinge i Hvide Sande. Med til ligningen hører, at jeg er indehaver af et bageri, hvor der er mest travlt i sommerhalvåret. Det vil sige, at jeg relativt let kan finde tid i kalenderen til skuemester-opgaver,” siger Martin Thygesen, som for alvor blev nysgerrig på skuemester-mekanismerne, da han tillod sig at stille kritiske spørgsmål til karaktergivningen.

”Min holdning var faktisk, at der blev uddelt for høje karakterer. I en konstruktiv dialog med først UCH og siden DFFU blev vi enige om, at jeg da selv kunne afprøve at være eksaminator. Det har jeg ikke fortrudt et splitsekund. De unge mennesker, jeg møder, har fingeren på pulsen, og som bagermester får jeg produktudvikling serveret på et sølvfad,” siger Martin Thygesen.

Skuemester – fra tanke til handling

En skuemester er en uddannet og erhvervsaktiv bager/konditor. En skuemesters opgaver er:

  • At vurdere en given lærlings faglige standpunkt til en svendeprøve i forhold til målene i bekendtgørelsen/vejledningen og det niveau, som faget kræver.
  • At vejlede den enkelte lærling/skolen om, hvordan eleven bedst støttes, hvis eksamen viser manglende viden eller færdigheder.
  • At fungere som kvalitetssikring af uddannelsernes teoretiske og praktiske del.
  • At medvirke til – i samarbejde med fagskolen – at kvaliteten i uddannelserne opretholdes og matcher udviklingen inden for branchen.

Kunne du tænke dig at komme i betragtning til en tjans som skuemester (udpeget af arbejdsgiversiden), så kontakt Henrik Jonsbak (40501546 / formand@dffu.dk).