Nye kvalifikationer gavner ikke kun den enkelte medarbejder. Samme logik gælder for en arbejdsplads som helhed. Få det aktuelle regel-overblik mv., når det kommer til voksenelever.

For ansatte er det naturligvis essentielt at opkvalificere kompetencerne med jævne mellemrum. Arbejdsopgaver forandrer sig over tid, og efteruddannelse – eller ligefrem omskoling – er afgørende for, om man beholder sit arbejde eller kan få et nyt, hvis man har brug for dette.

Et muligt skridt er at gå fra ufaglært til faglært; altså at blive voksenelev (for folk over 25 år).

Faktisk er det en win-win-situation, hvor også arbejdspladsen (og du som arbejdsgiver) får en klar fordel. (Voksen)eleven er nemlig en medarbejder med erfaring. En voksenelev er typisk vant til at tage ansvar fra tidligere jobs og bidrager formentlig prompte med værdi.

I vores branche gælder følgende

(EUV 1) For voksne elever, der har mindst to års relevant erhvervserfaring:

 • Uden grundforløb.
 • Uden praktik.
 • Standardafkortning af hovedforløb – det faglige udvalg har beskrevet en afkortning og fjernet faget valgfag fra undervisningen.
 • Evt. individuel godskrivning af kompetencer.
 • Eleven skal gennemføre et så kort forløb som muligt.

(EUV 2) For voksne elever, der har mindre end to års relevant erhvervserfaring og/eller en uddannelse:

 • Måske grundforløb eller dele deraf.
 • Standardafkortning af hovedforløb – det faglige udvalg har beskrevet en afkortning og fjernet faget valgfag fra undervisningen.
 • Evt. individuel godskrivning af kompetencer.
 • Eleven skal gennemføre et så kort forløb som muligt.

(EUV 3) For voksne elever, der ikke har relevant erhvervserfaring eller en uddannelse:

 • Samme forløb som de unge.
 • Evt. individuel godskrivning.
 • Eleven skal gennemføre et så kort forløb som muligt.

(EUX/EVU):

 • Elever, der skal gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne, har også mulighed for at tilgå et EUX-forløb. Eleverne skal i givet fald opnå C-niveau i seks grundfag på EUX forud for hovedforløbet samt i otte grundfag på den merkantile EUX forud for det studiekompetencegivende forløb.

Vil du høre nærmere om voksenelev-mulighederne, så kontakt Erik Jensen fra Det Faglige Fællesudvalg for bager- og konditorfagene (DFFU), 33779177 / dffu@dffu.dk).

Økonomi

Arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser, har ret til tilskud til den løn, som der betales til personen i oplærings- eller praktikperioden (når de øvrige betingelser er opfyldt).

Efter voksenlærlingeordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan arbejdsgiveren kun få tilskud til lønnen i oplærings- eller praktikperioden. Udbetaling af tilskud kræver, at arbejdsgiveren ansætter personen som voksenlærling og under praktikopholdet på virksomheden udbetaler en løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært lønmodtager efter kollektiv overenskomst er berettiget til inden for det pågældende område.