Med den nye aftale er der er udsigt til færre opfølgende besøg fra Fødevarekontrollen

Så er vi klar med ”Kapitel 2” i fortællingen om, at ”Nu er det slut med Fødevarekontrollens opfølgende besøg”. Der er mange gode ting i aftalen. Men der er også meget i aftalen, der endnu bare er rammer, tanker og ideer. Efterhånden som de rammer bliver udfyldt med konkrete tiltag, vil vi naturligvis løbende informere dig om det. I ”Kapitel 3”, ”Kapitel 4” etc. Men lad os nu starte med dette.

I ”Kapitel 1”, som vi bragte på Facebook tidligere på ugen, kunne vi fortælle, at der er indgået en bred politisk fødevare- og veterinæraftale. Det var også her, at vores fødevarechef Henrik Jellev sagde, at:

”Sammen med Dansk Erhverv har vi i BKD kæmpet i snart mange år for at få fjernet det andet opfølgende besøg efter indskærpelser. Det er nu lykkedes, og med denne aftale vil vores medlemmer opleve en stor lettelse af kontroltrykket, og det er både vi og medlemmerne rigtig glade for.”

Og så lovede vi at komme med lidt mere uddybende information, og det er det, du får nu.

5.000 færre kontroller pr år

I aftalen lægges der op til en række forenklinger i kontrolkonceptet og reduktion af kontrolomfanget.

Den helt store forskel, den som rigtig mange vil mærke og være glade for, er, at de ekstra opfølgende kontrolbesøg ved indskærpelser bliver fjernet. Det betyder, at der fremover kun følges op med ét gebyrbelagt, opfølgende kontrolbesøg.

Men vær opmærksom på, at bøde, forbud, påbud og politianmeldelse fortsat koster to gebyrbetalte opfølgende kontrolbesøg.

Derudover vil der ske en hårdere screening af forbrugeranmeldelser, så der ikke uden videre køres på kontrolbesøg på alle anmeldelser

Alt i alt regner man med, at det vil betyde 5.000 færre årlige kontrolbesøg ift. det nuværende niveau.

Vi forventer, at alt dette først implementeres fra den 1. januar 2025, da det kræver en del personaletilpasning i Fødevarestyrelsen.

Uanmeldt kontrol

Kontrolbesøg skal som udgangspunkt fortsat ske uanmeldt. Årsagen er, at det skal give et reelt øjebliksbillede af virksomheden. Dog skal Fødevarestyrelsen fremover tjekke mulighederne for, om dele af deres kontrol kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt uden, at det går ud over formålet med kontrollen.

Mere gulerod end pisk

Mere gulerod end pisk og mere vejledning og dialog. Dét er den røde tråd i den nye aftale, der skal sikre og kontrollere, at reglerne bliver overholdt.

Det betyder blandt andet øget fokus på efteruddannelse af kontrolpersonale, hvilket skal fremme god og ensartet forvaltning.

Guideværktøjer på hjemmeside

Langt de fleste virksomheder vil gerne overholde reglerne, og det er myndighedernes opgave at hjælpe dem på vej. Derfor er vejledning og dialog i fokus i den nye aftale. I forlængelse af det, bliver der nu udarbejdet flere selvhjælpsværktøjer på fx Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kampagnekontrollen

Kampagnekontrollen udvikles, så prioriterede indsatser fremover bliver en del af Fødevarestyrelsens kampagner. Det betyder, at der kommer færre dybdegående kontroller, men at fødevarestyrelsen til gengæld hurtigere kan målrette kontrollen mod opståede risici eller nye trends i virksomhederne.

Reduktion af madspild

Aftalen retter også et fokus på regelforenkling, så det bliver lettere at mindske madspild indenfor lovgivningens rammer under hensyn til foder- og fødevaresikkerheden.

Det kan herunder blive nødvendigt at kigge på, om fødevaresikkerheden altid skal være absolut (livrem og seler), eller der kan være mulighed for at lempe, hvis risikoen forbliver lille/minimal.

Klimamærke – engang i fremtiden

Aftalen indeholder også en prioritering af at få skabt et grundlag for et frivilligt statskontrolleret klimamærke for at understøtte bæredygtig udvikling.

Men, men, men. Der følger ingen penge med til projektet, der stadig ikke er endeligt politisk vedtaget, selvom det er det, alle forventer. Så lige nu arbejdes der altså alene med at få skabt et grundlag for klimamærket, som så politisk skal vedtages.

Fremtidssikret aftale

Alle Folketingets partier står bag aftalen, og det er dermed en aftale, som vi kan regne med, er et fremtidssikret koncept for Fødevarekontrollen.

Du kan læse hele aftalen her

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Fødevarechef Henrik Jellev på telefon 2856 5708 eller mail hjm@bkd.dk.