Fødevarestyrelsens har lavet et udkast til en Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer.

I den anledning har BKD udarbejdet et høringssvar, som du kan læse her:

Hent høringssvaret her