Jonsbak brænder for branchen
– og især de muligheder unge mennesker har for at udfolde sig
 

Det er dér, hvor de unge menneskers ønsker og uddannelsesmuligheder mødes med bager- og konditorbranchens behov for lærlinge og stabil arbejdskraft, at Henrik Jonsbak virkelig mærker sin motivation for at bidrage i sagens tjeneste.

Som formand i Det Faglige Fællesudvalg for bager- og konditorfagene (DFFU) gennem syv år og bestyrelsesmedlem i BKD kunne man næsten tro, at indehaver-kasketten i Det Franske Conditori på Frederiksberg er af mindre betydning.

Mange jern i ilden

”Jeg er i hvert fald glad for, jeg driver butikken sammen med min kone Camilla, og at vi er i besiddelse af pligtopfyldende personale, da jeg selv har mange andre brancherelaterede jern i ilden,” siger Henrik Jonsbak, som overtog butiksdriften fra sin far i 1995.

Henrik Jonsbak er tredjegenerationsbager, så håndværket har altså altid ligget lige til højrehånden. Selve interessen for uddannelsesdelen vaktes tilbage i 1990’erne.

DFFU-fokus og en ekstra BKD-kasket
Her i 2024 er der især DFFU-fokus på:   

  • Krav om praktikerklæring: Indstilling til svendeprøver (§7 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor = ”Oplæringsvirksomheden indstiller lærlingen til svendeprøve ved fremsendelse af erklæring om oplæring til det faglige udvalg.”
  • Nye kompetencemål i uddannelsen, hvor bæredygtighed og grønomstilling er i centrum – herunder øget kendskab til brug af AI-chat og teknologi.
  • Ny digital uddannelse til skuemestre.
  • Ny hjemmeside: www.dffu.dk.

”Ud over alt det, der foregår i DFFU-regi, skærper vi i BKD-bestyrelsen vores tilgang til at præge kollegerne i den retning, vi finder såre nødvendigt. Vi bør eksempelvis som bagermestre blive markart bedre til at benytte værktøjer a la www.praktikmål.dk og www.lærepladsen.dk,” siger Henrik Jonsbak, og fortsætter:

Brug guldet fra skolerne

”Det klinger hult, hvis vi den ene dag skriger på faglig arbejdskraft og gedigen mangel på samme, uden vi retter blikket mod det unge guld, som rent faktisk går på skolerne. Disse ressourcer skal vi have trukket ind på arbejdspladserne hurtigst muligt. Til glæde for alle parter – både på kort og langt sigt. Når det er sagt, er det samtidig politikken, at brodne kar uden dikkedarer fratages retten til at uddanne elever.”

Som uddannelsesansvarlig i BKD-bestyrelsen er det Henrik Jonsbak, der definitivt udadtil lægger branchesnittet i relevante sammenhænge, indlæg og debatter.      

Kig forbi DM i Skills 2024

I tillæg til ovenstående har Henrik Jonsbak en klokkeklar april-opfordring.

”Jeg vil gerne slå store slag for, at mestre, svende og lærlinge kigger forbi til DM i Skills 2024 i Roskilde. Dette er en forrygende ramme til at blive inspireret og netværke – og endda muligvis lukke uddannelsesaftaler,” siger Henrik Jonsbak.

Se programmet til DM i Skills 2024 her

Fakta: BKD og Det Faglige Fællesudvalg for bager- og konditorfagene (DFFU)

Foruden at udbyde skræddersyede løsninger samt rådgivning, en række services og kontante medlemsfordele bidrager BKD til at sikre høj kvalitet i bager- og konditoruddannelserne.

Det er dog Det Faglige Fællesudvalg for bager- og konditorfagene (DFFU), der i det daglige varetager alle aspekter af uddannelsen til håndværksbager, detailbager og konditor.

Det gælder afholdelse af svendeprøver, godkendelser af virksomheder som praktiksteder, udstedelse af svendebreve, indstilling til fagenes medaljer ved svendeprøver, DM i Skills-afvikling og meget, meget mere.

DFFU drives af arbejdsgivere (BKD og Dansk Erhverv) og arbejdstagere (Fødevareforbundet NNF) i fællesskab. BKD-bestyrelsesmedlem Henrik Jonsbak er p.t. formand for DFFU, mens Henrik Tonnesen (afdelingsformand i Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne) er næstformand. Uddannelseskonsulent i DFFU er Erik Jensen.

Hvad angår DFFU’s forankring, henvises til Lov om erhvervsuddannelser, og arbejdet udføres med baggrund i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Kontakt DFFU via dffu@dffu.dk og 33779177 (mandag-torsdag kl. 08.30-15.00, fredag kl. 09.00-14.00).

.