BKD afholder Landsmøde 2024:

Vi har tidligere indkaldt til Landsmødet, der i år afvikles mandag den 18. marts kl. 17.00 i forbindelse med FoodExpo 2024 i MCH.

Valg til formand

Fristen for indsendelse af forslag samt anmeldelse af kandidater til formandsposten og/eller bestyrelsen er nu udløbet, og vi kan meddele, at der ikke er indkommet yderligere kandidater til formandsposten, hvor John Jønsson (Johns Kagehus) som bekendt genopstiller for en 2-årig periode.

Valg til bestyrelsen

I forhold til bestyrelsen, så genopstiller Signe Duvander, og derudover har Henrik Nielsen fra Nielsens Bageri (Padborg og Vojens), Maj-Britt Damgaard fra Farumhus og Tom Læby fra Bageren (Korsør) meddelt deres kandidatur.

Da Iver Hansen og Ole Thorup udtræder efter mange års foreningsmæssig tjeneste, er der følgende fire kandidater til tre pladser:

  • Signe Duvander, Byens Bager Broby
  • Maj-Britt Damgaard, Farumhus
  • Henrik Nielsen, Nielsens Bageri
  • Tom Læby, Bageren

Uanset hvem af disse der ikke måtte blive valgt, vil vedtægternes ”geografi-krav” om mindst to bestyrelsesmedlemmer både øst og vest for Storebælt være opfyldt.

Forslag til vedtægtsændringer

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne, hvilket betyder, at det alene bliver bestyrelsens forslag til henholdsvis vedtægtsændringer samt kontingent, som skal behandles.

Bestyrelsens forslag til kontingentændring kan ses her

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kan ses her

Kom med og brug din stemme

Ønsker du at deltage med stemmeret, så skal du tilmelde dig senest fem dage før Landsmødets afholdelse, hvilket du kan gøre ved at sende en mail til administrationschef, Hanne Vilbrand på hv@bkd.dk

Alle rettidigt tilmeldte medlemmer vil senest tre dage før Landsmødet modtage endelig dagsorden med tilhørende mødedokumenter, som skønnes nødvendige for afviklingen.

Branche-komsammen efter Landsmødet

Bemærk også, at BKD i samarbejde med MCH afholder et branche-netværksevent umiddelbart efter Landsmødet, og hvor BKD inviterer medlemmer (inkl. ledsager) på en dejlig middag i kollegialt selskab.

Også her skal tilmelding ske til Hanne via hv@bkd.dk (senest den 13/3). 

Hent invitationen her

Vi ses på FoodExpo 2024

Vi glæder os til at se jer til nogle spændende og inspirerende dage i Herning  –  og hvis du ikke allerede har bestilt billet til selve messen, så kan dette gøres her på FoodExpos hjemmeside

OBS-OBS-OBS

Til sidst en opfordring til de af jer, som endnu ikke har fået oprettet jeres personlige login på vores nye hjemmeside.

BKD.dk kommer til at være vores centrale kommunikationsplatform, hvor du 24/7 vil kunne finde masser af relevant information, viden, inspiration og svar på mange brancherelaterede spørgsmål.

Kan du ikke finde vores oprindelige mail omkring log-in, så kontakt Hanne (ja, hende igen 😊) enten via mailen eller 3263 0400, så sørger hun for at du får adgang til hele BKD-universet.

.